Baza wiedzy2020-05-12T20:12:51+02:00

Artykuły, wydarzenia i multimedia

Informacje o organizowanych przez nas wydarzeniach, nagrania z konferencji, artykuły i inne inspirujące materiały.

1909. 2021

Grupa dla kobiet DDA/DDD

Zapraszamy serdecznie na 3 miesięczny program rozwojowy dla kobiet z biografią DDA/DDD. To 10 wyjątkowych spotkań o charakterze warsztatowym z wykorzystaniem profesjonalnych narzędzi diagnostycznych i […]

1909. 2021

(W)koło emocji – warsztaty dla młodych

W październiku i listopadzie zapraszamy młodych ludzi (14-18 lat) na 2 miesięczne warsztaty. Będą to zajęcia o charakterze psychoedukacyjnym. Podczas zajęć omówimy i przećwiczymy sposoby […]

1603. 2021

12 Kroków ku Pełni Życia-Warsztaty

Owocem zaś Ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie(Ga 5, 22-23). Chyba większość z nas zna ten werset i myślę, że […]

402. 2021

Zadbaj o swoją duszę

„Bo co za korzyść odniósł człowiek, który zdobył cały świat, a siebie zgubił i zatracił?” Łuk.9,25

Prawie rok temu, kiedy wybuchła pandemia, podjęliśmy trud izolacji i […]

3101. 2020

Jakość życia w chorobie przewlekłej

Sytuacja choroby, a zwłaszcza choroby przewlekłej, jest na szczycie rankingu czynników stresogennych. Dlaczego? Nieuchronność śmierci, choć oczywista, nadal budzi lęk, a obok bólu i kalectwa […]

Go to Top