Nasze projekty

Inspiracja, rozwój, wsparcie

Poradnia organizuje własne, autorskie wydarzenia mające na celu wsparcie osób w rozwoju osobistym i duchowym, nabywanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych, budowania zdrowych relacji. Chętnie angażujemy się i wspieramy projekty innych organizacji, misji i kościołów.

  • Konferencje „Wystarczająco dobry…”

    Chrześcijańska Poradnia jest organizatorem cyklicznych konferencji pod nazwą „Wystarczająco dobry…”. Odbywają się one od 2013 roku. Celem konferencji jest dostarczenie praktycznej wiedzy i umiejętności, by biblijne wartości zastosować w codziennym życiu, w zmieniającym się świecie. Dotychczas tematy dotyczyły życia małżeńskiego, rodzinnego, wychowania dzieci, pracy zawodowej, życia duchowego, kobiecości, męskości, seksualności.

  • Konferencje „Baza Centrum”, „ZOOM+”

    Chrześcijańska Poradnia jest obecna na ogólnopolskich konferencjach chrześcijańskich. Pracownicy poradni organizują dyżury, oferując uczestnikom wsparcie psychologiczne, rozmowę duszpasterską i modlitwę. Prowadzą także warsztaty na tematy związane z rozwojem osobistym, zdrowiem psychicznym i problemami z pogranicza duchowości i psychologii.

  • Misja Nie jesteś sama

    Poradnia wspiera działalność misji szkoląc wolontariuszy oraz oferując wsparcie psychologiczne dla kobiet, podopiecznych Misji.

PARTNERZY PORADNI